Núi bạc xuân tang

Nuibacxtang

Núi bạc xuân tang

Chiều buồn mây trắng cài tang
Treo đồi núi bạc, tuyết tàn xuân sang
Em ru giấc ngủ mộng vàng
Cho hoa yêu nở ngập tràn quê hương 

Lòng anh ngẫm nhớ vấn vương
Vành tang thuở ấy đoạn trường chia ly
Tiễn đưa lệ đẫm bờ mi
Tơ duyên khâm liệm khắc ghi bia sầu 

Xuân lìa xứ, tang trắng đầu
Hoài hương đá tạc bể dâu đổi dời
Nhớ nhau hãy vuốt lệ đời
Tưới lên nhánh mộng, xóa trời bi ai 

Buồn trông núi chít tang cài
Dòng sông ly biệt hình hài thương đau
Em ơi ! Gạt lệ chờ nhau
Bên bờ Non Nước nát nhàu xuân tang ! 

Vivi
Norway 15.3.2015

One thought on “Núi bạc xuân tang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s