Con tạo cài tang

contaocaitag

Con tạo cài tang

Ngậm sầu Con Tạo lìa quê
Cười khô nước mắt, u mê Sĩ lừa !

Con Tạo cài tang tạ Mẹ
Tháng tư gạt lệ lìa quê
Núi chao sông bạc não nề
Tình người lừa đảo, ê hề tham gian

Ngượm đỏ dã man đày đọa
Nước nhà ách họa ngoại xâm
Lê dân nuốt hận sâu thâm
Nhà tù chật ních giam cầm khổ sai

Dân Tộc bi ai ly tán
Độc quân Mường Mán đỉnh cao
Tru dân diệt tổ lệ trào
Nát thân Tộc Việt máu đào tuôn rơi

Nước mạt bỡi thời Sĩ mạt
Tháng tư bia tạc Sĩ lừa
Tang cài sử nhục lụy đưa
Nạn đời Con Tạo dầm mưa vinh hèn !

Vivi
Norway 01.4.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s