Tiếng Quốc tháng tư

tienquoctgtu
Tiếng Quốc tháng tư

Tháng tư tiếng Quốc gọi đàn
Bên bờ sông lạnh, mây hàn đồi non
Tiếng kêu rỉ máu tim son
Đêm đen cô tịch mỏi mòn sơn khê

Dòng sông định mệnh lê thê
Mang hồn Quốc vọng tình quê lạc loài
Xót xa tang trắng ai cài
Đau lòng Quốc tủi miệt mài tháng tư

Tháng tư biển máu lệ dư
Tháng tư Xương núi, vàng hư đá sầu
Tháng tư trang sử đổi mầu
Con Hồng cháu Lạc bạc đầu Kinh kha

Quốc kêu con trẻ mất cha
Khăn sô mẹ chít nhạt nhoà sông tương
Nhà niêm bảng đỏ đoạn trường
Bàn thờ Tiên Tổ bình hương bụi mờ

Tiếng Quốc than, núi bạc phơ
Bút nghiêng mực đổ, trẻ thơ vắng trường
Đốt sách vở, chôn tình thương
Cội nguồn vứt bỏ đỏ đường tháng tư !

Vivi
Norway 02.4.2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s