Con sóng bạc đầu

consongbac-vs
Con sóng bạc đầu

Bốn mươi năm, nghĩ lệ trào
Xót xa vận mạt nghẹn ngào lìa quê
Nhà ly tan, Nước não nề
Gông cùm đày đọa, ê chề tù lao

Thoát ngục đỏ, con sóng gào
Liều thân biển máu, lao xao xác người
Xác trẻ thơ, xác đôi mươi
Xác anh xác chị, ngất trời đau thương

Tiếng kêu cứu thảm đoạn trường
Tiếng cầu ai oán, thê lương não lòng
Tiếng từ tạ, tiếng hận đong
Tiếng sầu tử biệt, hồn vong lạc loài

Bốn mươi năm biển u hoài
Nước Non lận đận miệt mài bể dâu
Buồn nghe sóng vỗ bạc đầu
Bên bờ viễn xứ rầu rầu cố hương !

Vivi
Norway 31.january 2015

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s