Cóc thánh tư

zcocthagtu
Cóc tháng tư

Tháng tư cóc nhảy đầy công viên
Ruồi nhặng nghênh ngang khắp xó hiên
Vỗ ngực xưng danh lừa dối mỵ
Khom lưng cầu lụy thốt cuồng điên
Bon chen danh lợi đầy hư ảo
Mua chuộc cầu vinh lắm nỗi phiền
Ta lánh lên non cho rảnh mắt
Vậy mà bám kéo quấy triền miên

Vivi
Norway 18.4.95

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s