Tháng tư bầm

Thantubam
Tháng tư bầm

Tháng tư xuất hiện lắm loài ma
Lẩn quẩn ngày đêm nó quấy ta
Vĩ đại anh hùng dài mỏ vịt
Đỉnh cao trí tuệ rộng mồm xà
Lom khom đầu bạc khoe công tội
Lố nhố râu xanh kể chánh tà
Ta muốn nhét vô cho khuất mắt
Nhưng còn đầy nghẹt phẩn chưa ra .

Vivi
Norway 20.4.1995

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s