Tháng tư xáo thịt

zz Thtu xaothit
Tháng tư xáo thịt

Tháng tư Tổ Quốc tang thương
Rừng than phố oán, Mán Mường lên ngôi

Vầng tang thù hận cài non bạc
Cài tháng tư đen trắng lệ sầu
Có gã lìa quê rừng rú lạc
Giữa vùng bi tích xót tang dâu

Nạn kiếp Sĩ gian sông núi lở
Trỗ nhánh hận thù ai oán than
Lao xao liềm búa tình dang dở
Nấm mộ tháng tư đổ mộng tàn

Tháng tư thù hận đời đen tối
Đen cả trời nam tối mịt mờ
Tháng tư xáo thịt đời muôn lối
Xáo thịt Tiên Rồng xáo ngẩn ngơ

Treo bóng tang thù đầu non rã
Hận thù tụ mả ngập Ba Đình
Trang sử tháng tư đen nghiệt ngã
Liệm hồn Dân Tộc bã phù sinh !

Vivi
Norway 16.4.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s