Sĩ đỏ hề

sidohe

Sĩ đỏ hề

Sĩ hề vỏ ốc độc hề
Manh manh sĩ đỏ hề hề gian gian

Bốn mươi năm thống nhất rồi
Bốn mươi năm đã giống nòi ly tan
Nồi da xáo thịt máu tràn
Đỏ trang sử Việt, cơ hàn dân lương

Bốn mươi năm lắm đoạn trường
Nam Quan Hải Đảo, Mán Mường hiến trao
Diễn hề sĩ đỏ lệ trào
Ẩn danh vỏ ốc, nghẹn ngào non sông

Hề sĩ hề, hồng sĩ hồng
Nao nao sĩ đỏ, nồng nồng sĩ gian
Tổ Quốc tàn, Dân Tộc hàn
Sĩ lừa trỗ mộng kết oan hận thù

Bốn mươi năm, cờ đỏ tru
Bốn mươi năm rõ sĩ mù manh manh
Bầy đàn sĩ đỏ tranh giành
Lợi quyền thế lực, độc hành ngu dân !

Vivi
Norway 19.5.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s