Hòa giải hề

hoagiai

Hòa giải hề

Hòa giải manh manh hòa giải hề
Ngu dân đảng đỏ mị lê thê
Lừa lừa bán nước lừa điên loạn
Ngụy ngụy buôn dân ngụy não nề
Hảo hảo nô gian hảo tệ hảo
Mê mê quì lụy mê u mê
Sử xanh Tộc Việt ngàn năm đổ
Bầy đảng rợ Hồ ghê độc ghê !

Vivi
Norway 28.5.2015

Advertisements

One thought on “Hòa giải hề

 1. Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản VN
  kêu gọi người Việt ở nước ngoài xóa bỏ mặc cảm, định kiến.

  Ngày 19/5/2015, Bộ Chính Trị ra Chỉ thị số 45 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài. Họ kêu gọi người VN ở nước ngoài “xoá bỏ mặc cảm, định kiến”.

  Trò hề lừa đảo mãi mê
  Lừa không biết nhục hề hề óc điên

  Vivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s