Gian nô gian

nomaino

Gian nô gian

“Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”
Nay đà úp mặt, rước vào cứu nguy

Bốn mươi năm rõ mặt rồi
“Đỉnh cao trí tuệ” óc nhồi trí nô
Nô Nga rồi lại Tàu ô
Manh manh nô Mỹ, thỉnh vô cậy nhờ

Bốn mươi năm diệt, cướp, quơ
Bạc màu Non Nước, xác xơ dân lành
Nhà tù mọc khắp rừng xanh
Thủ tiêu, đày đọa, mồ tranh máu nồng

Ngẫm Tộc Việt, mắt lệ hồng
Nhìn quan sĩ đỏ, nghẹn trông đỉnh tà
Nô Tàu cống hiến đảo Sa
Nước nguy quì Mỹ, ngụy hòa giải nan

Bốn mươi năm mị, độc, gian
Ngu dân thờ giặc, phá tan Nước Nhà
Mị Tổ Quốc, ngụy Sơn Hà
Quan nô buôn Nước, Sĩ tà tru dân !

Vivi
Norway 02.6.2015

2 thoughts on “Gian nô gian


  1. Lễ ký « Tuyên bố tầm nhìn chung » về quan hệ quốc phòng song phương Việt-Mỹ,
    Hà Nội, 01/06/2015.REUTERS

    Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
    Gian nô quì lụy, rước vào cứu nguy !
    Vivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s