Xót xa

Tadocta

Xót xa

Nằm chờ sung rụng nằm chờ
Sĩ gian trí gỗ, sĩ hờ trí nô !

Xót xa bè đảng sĩ gian
Rước quân Tàu Cộng phá tan Sơn Hà
Rừng vàng biển bạc lệ nhòa
Thấm trang sử lạnh, nước nhà ngã nghiêng

Xót xa trí sĩ xảo điên
Tôn thờ ngợm đỏ gông xiềng lê dân
Giống nòi Tộc Việt phù vân
Bên bờ diệt chủng, xóa dần Tổ Tông

Sĩ hờ hờ, trí nô nô
Tranh quyền dựa thế Tàu Ô mập mờ
Lộ kỳ tự diệt xác xơ
Bỉ hồi thế lực thời cơ Mán Mường

Xót xa độc đảng bá vương
Bày mưu xáo thịt thê lương Lạc Hồng
Ngồi trông sĩ khí ngồi trông
Trơ mày trí gỗ bút lông họa mồ !

Vivi
Norway 05.7.2015

2 thoughts on “Xót xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s