Tà độc tà

mytrongx

Tà độc tà

Bỉ nhân, ngợm trí, nhục nô
Thờ Nga quì Mỹ, ô hô lạy Tàu

Đánh Ngụy nhào, đánh Mỹ cút
Hôm nay cung chúc thỉnh về
Hai mươi năm máu ê chề
Xương xây thành núi, não nề tan thương

Chúa đảng tìm đường buôn Nước
Mang về gian chước Tàu Nga
Bắc Nam khói lửa bày ra
Gây thù xáo thịt nồi da kinh hoàng

Đất Việt máu loang đen tối
Tộc Hồng hấp hối diệt vong
Buồn trông Quốc Hận đau lòng
Bầy đàn Mường Mán ôm vòng nô gian

Bốn chục năm tàn Quốc Tổ
Hai mươi năm đổ máu hồng
Sĩ phu ơi ! Há ngồi trông
Sao không hợp lực xóa tông nô bồi

Vivi
Norway 07.7.2015

Advertisements

2 thoughts on “Tà độc tà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s