Cửa tim yêu

11984lw

Cửa tim yêu

Cửa tim yêu mở đậm đà
Đón trăng mời gió, xa xa mây tình
Bóng em nghiêng đợi lặng thinh
Bước chân thơ thẩn, bóng hình tương tư

Em về bến mộng thực hư
Thuyền anh lạc bến biết chờ nơi đâu
Bến tình yêu, sâu thật sâu
Mưa ngâu nhỏ giọt hạt sầu xe tơ

Nắng chiều vuốt sợi tóc mơ
Nhẹ hôn vàng kiếp tình hờ xót xa
Vòng tay hơi ấm mặn mà
Đôi môi uống cạn, la đà mây bay

Cữa tim côi, em có hay
Duyên trăng ao nước ngủ say canh tàn
Bướm về xây mộng lầu vàng
Em ơi ! hãy đợi mây hàn vỡ tan .

Vivi
Norway 11.5.2006

One thought on “Cửa tim yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s