Đời sự đời

tqhoaiH

Đời sự đời

Tháng tận năm tàn ngẫm sự đời
Vô tâm gian ác vẫn đầy vơi
Xứ người lưu lạc mây tang phủ
Quê mẹ đọa đày máu lệ rơi
Thế lực tranh giành mồ nước quật
Lợi danh bám giữ xác dân phơi
Bao giờ xóa sạch phường tham vọng
Cháu Lạc con Hồng mới thảnh thơi !

Vivi
Norway 31.12.2012

Advertisements

One thought on “Đời sự đời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s