Tương tư sầu mộng

hoasaum

Tương tư sầu mộng

Từ em anh nợ mối duyên đầu
Đường tình hun hút mắt quầng sâu
Soi bóng cô đơn ôm gối điệp
Bơ vơ lạc kiếp mộng tang sầu

Từ em anh tắm lệ đau thương
Lênh đênh sóng vỗ bể vô thường
Lơ lửng bóng em đêm nguyệt lộ
Bên trời vô định xót thê lương

Ai bảo em đẹp tựa giai nhân
Cho anh gối mộng dệt tình xuân
Ai bảo yêu đương là sầu mộng
Để anh hứng gió hái phù vân

Từ em anh vấn lệ tình si
Nụ hoa trinh nữ vỡ sinh ly
Nửa nhánh tương tư chôn đáy mộng
Tình sầu lệ đá nặng bờ mi !

Vivi
Norway 16.2.2011

2 thoughts on “Tương tư sầu mộng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s