Sĩ trí đỏ

xxzzzn99

Sĩ trí đỏ

Vận mạt sinh ra sĩ Mán Mường
Bán buôn non nước diệt thê lương
Bầy đàn sĩ tặc mua quyền lực
Bè đảng quan nô tậu bá vương
Dân Tộc ly tan sầu thổn thức
Nước nhà đổ nát rũ bi thương
Lìa quê nhìn lại trời quê Mẹ
Sĩ trí đỏ tâm khắp nẻo đường !

Vivi
Norway 03.8.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s