Quan sĩ nô

zimage999

Quan sĩ nô

Trang sử đổi đời nhục tổ tông
Tôn thờ giặc đỏ ngóng chờ trông
Bầy đàn gian sĩ đỏ tâm đỏ
Bè lũ tham quan hồng não hồng
Lố nhố công hầu hèn Tộc Việt
Lao nhao khanh tướng nhục Non Sông
Mạt thời Mường Mán tranh quyền lực
Chế độ quan nô đông quá đông !

Vivi
Norway 5.8.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s