Vay nửa thời gian

Vaynuatg

Vay nửa thời gian

Cho vay một nửa thời gian mộng
Để đốt thương đau đốt hững hờ
Năm tháng treo đầu con sóng động
Ru hoài một bóng ngóng bơ vơ

Em nửa vầng trăng rơi biển cả
Anh như chiếc lá giữa dòng trôi
Lênh đênh nửa kiếp tình đôi ngả
Lạc dấu tương tư lạc đỉnh đồi

Em đi để lại khung trời ảo
Để lại thời gian cháy ngậm ngùi
Để gánh ân tình buồn thảm não
Mình anh ngồi đếm lệ khôn ngui

Xin cho vay nửa thời gian vọng
Chỉ nửa thời gian thấm quá rồi
Trăm năm một nửa thời gian đọng
Vuốt nợ thời gian vuốt mãi thôi !

Vivi
Norway 5.11.07

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s