Chiều hạ phố nhớ

Chieuha phonho

Chiều hạ phố nhớ

Chiều nắng hạ buồn rơi kẽ lá
Ta thẩn thờ đếm bước chân qua
Phố Drammen chiều về chậm quá
Bỗng thèm cánh phượng thuở quê nhà

Phố rợp người kẻ qua khách lại
Sao ngồi đây như gã hoang khờ
Nhìn vầng mây cuối trời ái ngại
Thấy trường xưa gợn khúc ve hờn

Qui Nhơn ơi ! Bao năm lưu lạc
Trăng có còn treo mộ thơ Hàn
Hay buông rũ như vành tang bạc
Trải hồn đau khép cánh mơ vàng

Chiều hôm nay bên trời viễn xứ
Nhặt nắng vàng gọi chút hương xưa
Cổng trường, cánh đồng quê thôn nữ
Nhớ quá ngàn thương nuốt lệ thừa !

Vivi
Norway 16.5.2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s