Nửa bóng tương tư

hoasaum

Nửa bóng tương tư

Bóng ngã tương tư buồn gió rối
Treo trời lưu xứ đứng bơ vơ
Nhìn về bên ấy lòng thương nhớ
Nát trái tim yêu vuốt lệ khờ

Tương tư trót gởi bay theo gió
Thầm gọi tên em buốt đoạn trường
Nửa kiếp phù sinh cài mộng lỡ
Phủ bờ mi đọng xót yêu đương

Tóc rũ mây sầu buông lả lướt
Cài đồi đỉnh nhớ mỏi mòn trông
Héo hon con sóng đời xuôi ngược
Khép kín trong tim đóa mộng hồng

Bóng em lộng gió chìm mây hạ
Vắt sầu thầm nhớ ngóng phương xa
Thương về bên ấy khung trời lạ
Nửa bóng tương tư suối lệ nhòa !

Vivi
Norway 04.6.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s