Ta thấy ta

tathayta

Ta thấy ta

Ta thấy ta lê kiếp đoạn trường
Xác thân mòn nửa hồn đau thương
Như mặt trời mây tang kết phủ
Thói đời bày địa ngục thê lương

Ta thấy ta thơ thẩn nghĩa trang
Mái đầu xanh tóc bạc mây hàn
Tiếng thở dài mồ hoang nức nở
Lệ bi ai ướt mảnh khăn tang

Mẹ Việt ơi ! Tang phủ não nề
Đầu non sông bạc cả hồn quê
Đầu tộc Việt màu tang trắng rũ
Việt Nam hề Tổ Quốc lê thê

Ta thấy ta lạc giữa miếu đình
Khói hương đời ngập cõi u minh
Chuông hệ lụy tang sầu thế sự
Núi sông tàn mạt vận điêu linh !

Vivi
Norway 04.9.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s