Ai về Bình Định

QuangTrung99

Ai về Bình Định

Ai về Bình Định quê tôi
Nhớ lau giọt lệ Quang Trung nghẹn ngào
Từ ngày sông núi xanh xao
Biên cương mây phủ, lệ trào âm u

Ai về Bình Định ngao du
Hãy thăm K-18 trại tù bảy lăm
Ngổn ngang nấm mộ hận căm
Chết bệnh, chết đói, chết băm, chết dằm

Ai về Bình Định nhớ thăm
An Trường, Nước Nhóc, xa xăm Nghĩa Điền
Bước chân vào, lắm gông xiềng
Đường về thăm thẳm, đảo điên tình người

Ai có về, Bình Định chơi
Cho tôi gởi hạt lệ rơi thăm nhà
Mỗi lần tuyết nở đầy hoa
Dấu chân lỗi hẹn, xót xa hẹn chờ !

Vivi
Norway 02.12.2005

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s