Lời cho con

cha

Lời cho con

Con ơi ! Nhớ lấy lời cha
Sống cho ngay thẳng, thiết tha tình người
Kẻ nghèo, tàn tật chẳng cười
Kính già, mến trẻ, tránh lời thị phi

Đường đời có lắm lối đi
Lối mờ, lối tỏ, khắc ghi đáy lòng
Không gian tham, lánh đường cong
Chẳng lòn cửa trước, lách vòng ngõ sau

Quê hương ta, đày đọa nhau
Tim khô, ruột thắt, quặn đau đoạn trường
Bỡi lòng người, rớt tình thương
Bỏ quên nòi giống, gía gương bụi mờ

Nhớ nghe con, chớ hững hờ
Tình Nhà nợ Nước nặng nề cả hai
Giang Sơn – Vi trọng – Chí trai
Muôn dân gửi trọn hình hài đó con !

Vivi
Norway 16.10.2007

Advertisements

One thought on “Lời cho con

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s