Nỗi lòng cha già

1..99zz

Nỗi lòng cha già

Non nước mạt tình buồn tẻ
Nát đời tuổi trẻ xót xa
Một ngày đổi chủ Sơn Hà
Lòng cha u uất, lệ pha máu hồng

Từ đó chất chồng hoa ảo
Trần đời lừa đảo ngụy danh
Phố làng tràn ngập cỏ tranh
Mài gươm cha khắc sử xanh vọng chờ

Nguồn cội lạc bờ vong Quốc
Nước khô bật gốc tan gia
Dang tay cha nhặt mù loà
Tạc bia tâm thức, đuổi qua đoạn trường

Gương vỡ trăm đường rạn nứt
Trời Nam ray rức khăn tang
Cha gom những đống tro tàn
Phủ lên những nấm mồ hoang con khờ

Di ảnh bàn thờ Tiên Tổ
Ngàn năm nghiêng đổ bụi hàn
Nỗi lòng cha vắt thương tang
Cha đào tử huyệt, lập đàn tri ân !

Vivi
Norway 10.7.2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s