Văn sĩ nô

2.4bonac lamquan-99

Văn sĩ nô

Ngẫm nghĩ mà ghê văn sĩ nô
Bã mồi danh lợi khum lưng vô
Lương dân bịt mắt vì bồi bút
Hiền sĩ trói tay bởi tặc Hồ
Giả đạo lừa dân đời thảm hại
Tà thần diệt tổ phận lô nhô
Non sông ô nhục hồn u uất
Trang sử ngàn năm liệm đáy mồ !

Vivi
Norway 28.11.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s