Bóng hình bảy lăm 02

bonghinh75-2

Bóng hình bảy lăm 02

Tai úng mủ mồm loa Cộng đỏ
Nên cam lòng rời bỏ quê hương
Tổ Tiên, cha mẹ, mái trường
Lưu ly đất khách vấn vương não nề

Năm tháng đỏ ê chề quê mẹ
Mảnh khăn tang ngấn lệ khô hàn
Đầu non góc bể oán than
Từng lời thảm khốc, từng tràng kêu oan

Xóa thù hận đảng loa ra rả
Mà cớ sao mồ mả không tha
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Đóng quân cấm cố, đìêu tàn khói hương

Thảm thương quá máu xương tuổi trẻ
Mấy mươi năm chia rẽ khinh khi
Đảng hồ trù dập xóa đi
Mộ bia chứng tích khắc ghi công dày !

Vivi
Norway 21.01.2007
(Nghĩa trang Biên Hoà)

One thought on “Bóng hình bảy lăm 02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s