Bóng hình bảy lăm 04

19-z991200

Bóng hình bảy lăm 04

Mây trắng lạnh treo trời viễn xứ
Như vành tang thiếu nữ lang thang
Vấn vương nấm mộ ngỡ ngàng
Mộ bia lăng nhục, hai hàng châu rơi

Trời quê mẹ lệ đời lả chả
Nghĩa trang buồn nghiêng ngã xót xa
Thân trai rường cột nước nhà
An dân bảo Quốc, gót cha nối dài

Chớp mắt thấy thù dai Hà Nội
Xóa mộ bia hạch tội vong linh
Tôn thờ Mao-Mác-Lê nin
Nằm ngay chính giữa Ba Đình quê cha

Mờ năm tháng manh nha nặng trĩu
Đảng cộng nô lộ liễu ngông cuồng
Lừa dân phỉ báng cội nguồn
Phi tan mồ mả, vong hồn lênh đênh !

Vivi
Norway 29.01.2007
(Nghĩa trang QĐ Biên Hoà)

One thought on “Bóng hình bảy lăm 04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s