Bóng hình bảy lăm 05

18-z9934

Bóng hình bảy lăm 05

Đời ngang dọc khắp bờ non nước
Áo xanh rừng đẫm ướt mồ hôi
Ba lô nón sắt gối đầu
Hầm chông bãi sậy, hố sâu là nhà

Người lính trận bỏ cha xa mẹ
Bỏ người yêu lặng lẽ ngủ yên
Cỏ khô xây mộ nào phiền
Hồn quê thương tiếc, hắt hiu gió chiều

Nghĩa trang đón người yêu trận mạc
Từ chiến trường từng xác tuổi xanh
Trở về lần lượt ghi danh
Mộ bia đá tạc, lưu dành mai sau

Ôi ! Quốc mạt quặn đau bạc phận
Nghĩa trang buồn lận đận vô hồn
Đảng tru đảng phá dập dồn
Ngàn năm khánh hận, hoàng hôn vô ngần !

Vivi
Norway 30.01.2007
(Nghĩa trang Biên Hoà)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s