Bóng hình bảy lăm 06

38mohan-z992

Bóng hình bảy lăm 06

Đem xương máu đắp bờ non nước
Mong xóm làng sống được an vui
Nào đâu mây phủ đen thui
Cài lên quê mẹ ngậm ngùi chiều xuân

Dấu chân mỏi từng đồi dốc lở
Cho thành đô rực rỡ đèn hoa
Mù lòa thế sự mù lòa
Giữa đêm cô tịch vỡ oà tang thương

Đời lính chiến phụ tình mang nợ
Những chuỗi ngày dang dở bờ môi
Hẹn nhau tình tự đỉnh đồi
Chờ nhau nghĩa địa, qua rồi tuổi xuân

Đâu còn nữa mồ yên bến hẹn
Phế nghĩa trang hổ thẹn non sông
Gập ghềnh mộ chí bềnh bồng
Đảng cày, đảng xới, đảng trồng cây oan !

Vivi
Norway 31.01.2007
(Nghĩa trang QĐ Biên Hoà)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s