Lối tàn thu

zzmmm

Lối tàn thu

Em có về thăm lại cố hương
Dừng chút thời gian lối mộng thường
Từ mùa thu ấy hong mắt dại
Giọt sầu trinh nữ nhỏ yêu đương

Từng mùa thu đến lá vàng rơi
Lấp bóng thời gian phủ cõi đời
Lạnh bước chim di sầu tuổi ngọc
Lối thu xưa biệt lệ đầy vơi

Nhớ quá bóng thu em thẩn thờ
Như lá thu vàng gối mộng mơ
Giọt sầu hiu hắt dòng ân ái
Em còn lỗi hẹn đứng bơ vơ

Lối nhỏ tàn thu bóng nhạt mờ
Hằng in gót ngọc tuổi ngây thơ
Của người em gái tương tư mộng
Thơ thẩn chờ ai mất lối về

Thấp thoáng đồi thu hanh nắng vàng
Trải tình non nước mộng lang thang
Có gã lìa quê hong mắt đợi
Bao mùa thu chết hứng mưa tang !

Vivi
Norway 25.10.1012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s