Bóng tà dương

Bongtaduong

Bóng tà dương

Chiều buông vạt nắng rũ tà dương
Trải mảnh tình quê sầu vấn vương
Mây lộng cài mơ vài sợi nhớ
Rừng yên trỗ mộng mấy vần thương
Nửa hồn lụy quốc hoài lưu xứ
Một gã lìa quê vọng cố hương
Ngẩn mặt nhìn đời soi thế sự
Xót bờ non nước phủ mờ sương

Vivi
Norway 28.7.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s