Đỉnh thu sầu

sau sau

Đỉnh thu sầu

Bơ vơ đất khách rừng thu
Ngồi trên đỉnh nhớ nhặt sầu về em
Lá rơi vắng gió chiều êm
Nghe như hạt lệ lênh đênh sóng tình

Thuở chia ly, xót riêng mình
Chiều thu ngày ấy, rừng xinh úa vàng
Mây thu trải mảnh khăn tang
Cài ngang đồi núi hai hàng đau thương

Ở bên ấy, em đoạn trường
Bên này anh ngậm thê lương mỗi chiều
Cúi hôn lá úa buồn thiu
Ngửa trông mây tím quạnh hiu cuối trời

Bao thu qua, gió ngược đời
Rừng thu chồng chất đầy vơi lá sầu
Bao nhiêu chiếc lá bạc mầu
Bấy nhiêu nhung nhớ nặng đầu em ơi !

Vivi
Norway 20.9.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s