Chế độ nuôi hận thù

zzx3-99

Chế độ nuôi hận thù

Sẽ một ngày vứt sao vứt đảng
Đó là ngày non nước bình yên .

Mây bạc cài tang quê Mẹ
Lệ sầu rơi nhẹ bờ mi
Oan khiên họa kiếp chia ly
Núi sông tan tác, mấy nghì xót xa

Nghiệp chướng chan qua từ buổi
Vô tâm đeo đuổi mị lừa
Dân đen hứng cả nắng mưa
Độc tài độc đảng, chẳng chừa độc gian

Chế độ vương quan vô sĩ
Nước dâng quì lụy ngoại lai
Cha truyền con nối tay sai
Giữ quyền bá đạo, lạc loài giang sơn

Đảng ngụy gây hờn nuôi hận
Tộc Hồng lận đận tang thương
Bao giờ trút sạch độc vương
Dân đen an lạc, quê hương thanh bình

Vivi
Norway 23.9.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s