Nửa đời thủy chung

z.3

Nửa đời thủy chung

Còn đây nửa nụ hoa yêu
Vườn hoa trinh nữ hắt hiu mưa sầu
Soi trăng tựa bóng gối đầu
Tương tư vọng nguyệt, sông sâu ngóng đò

Xa nhau từ buổi tơ vò
Thuyền yêu định mệnh hẹn hò kiếp sau
Anh đi đếm hạt lệ đau
Xót xa con tạo vàng thau xói mòn

Nửa đời tạc nợ đầu non
Nửa đời khắc cốt giữ tròn thiên thu
Em ơi ! Dù có mây mù
Tình ta vẫn đợi, phù du chẳng sờn

Yêu nhau soi bóng Thái Sơn
Dạo vườn hoa mộng, vuốt hờn tình rơi
Trăm năm lạc mất nửa đời
Bên bờ vô định nhặt lời thủy chung !

Vivi
Norway 12.1/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s