Nửa vầng trăng mộng

zz-1234-99

Nửa vầng trăng mộng

Vầng trăng treo ngọn trúc già
Nghiêng mình đáy nước xót xa sóng cào
Nụ hôn chị nguyệt thầm trao
Để ai ngơ ngẩn dạt dào tình thơ

Con nước xao, thơ thẩn chờ
Đón trăng mờ rụng bên bờ yêu đương
Vườn hoa trinh nữ dầm sương
Vỡ đôi lá nhớ đoạn trường ly tan

Anh đi từ buổi sông hàn
Thuyền em lạc bến trăng vàng tương tư
Sông Tương sóng bạc Tố Như
Trăm năm vuốt hạt lệ dư tưới sầu

Trăng cài nửa bóng rầu rầu
Tơ vương bóng ngã bên lầu quạnh hiu
Tình si gối điệp tịch liêu
Soi trăng dạo khúc hương yêu mộng tàn !

Vivi
Norway 11.6.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s