Thu hoang tưởng

Thuhoangtuong

Thu hoang tưởng

Nắng thu chiều buốt trái tim côi
Em bơ vơ bóng ngã lưng đồi
Ta thẩn thờ gom dòng kỷ niệm
Vắt tương tư lệ đá khôn nguôi

Nắng thu vàng lá úa thê lương
Cành cây khô gõ nhịp đoạn trường
Thân phận buồn em vùi cát bụi
Ta đi về một cõi tang thương

Thu hoang tưởng em ở nơi nao ?
Ta lang thang hệ lụy nghẹn ngào
Nghĩa trang đời liệm hồn đen tối
Bãi phù vân tắm lệ xanh xao

Nắng thu về bạc tóc mây xanh
Rừng âm u chiếc lá xa cành
Em ngủ mê bên bờ ảo mộng
Ta lạc loài nửa kiếp mong manh !

Vivi
Norway 21.10.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s