Những hạt sầu

hatsauz

Những hạt sầu

Sóng đời tựa ngọn gió sầu đông
Lỡ kiếp tình riêng mạt chữ đồng
Khúc nhạc đoạn trường hong nắng đợi
Tương tư gối mộng cõi hư không

Lưu lạc rừng hoang một cánh hoa
Ngổn ngang sỏi đá lệ mi nhòa
Nắng vàng lành lạnh bờ non nước
Vỡ mảnh hồn yêu duyên xót xa

Len nhẹ tim côi duyên phũ phàng
Bên vườn hoa lạc tím truy hoang
Vô ưu giấu kín bầu âm hưởng
Nhặt kiếp lìa quê dệt mộng vàng

Nửa mảnh hồn quê lạc cuối sông
Đơn cô soi bóng ngắm mây hồng
Thân khô bạc trắng tình yêu vỡ
Đọng những hạt sầu lệ nhớ trông

Vivi
Norway 24.8.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s