Vỏ ốc

Voocx

Vỏ ốc

Bất khả tín, ngàn bất tín
Lợi danh thầm kín hao hao

Dấu ngỡ ngàng u buồn hối hận
Chép vần thơ lỡ vận từ tim
Máu tươi rỉ nhỏ giọt im lìm
Phơi ngọn cỏ giữa đêm sương lạnh

Yêu quê hương dòng đời cô quạnh
Ngọn đèn hao hiu hắt canh tàn
Non sông buồn phủ trắng màu tang
Tình lừa dối nhuộm màu danh lợi

Mẹ Việt đau mắt mờ mong đợi
Những đứa con khắp bốn phương trời
Chung bàn tay lau giọt lệ rơi
Cho nòi giống hương sen ngan ngát

Đà quá rõ dấu đời cỏ rác
Ta thẩn thờ khép nửa vần thơ
Buông theo gió rửa mặt suối mơ
Nhìn vỏ ốc trăng chiều nốc cạn !

Vivi
Norway 18.11.2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s