Tình thu lìa xứ

muathusau

Tình thu lìa xứ

Thu Na Uy, rũ mây mù
Cài lên phiến lá rừng thu nghẹn ngào
Buồn như hoang mộ xanh xao
Tóc mây em trải lệ trào gió than

Em đi khô héo lá vàng
Ủ màu bi cảnh rừng hoang lạnh chờ
Tiếng mưa hạt chết bơ vơ
Ru tình mộng mị bến mơ lạc loài

Nợ tình úa, bóng hình hài
Suối tình đá chắn, tang cài chiều thu
Rừng thu chết giữa mây mù
Hồn thu lạnh ngắt âm u thấm mầu

Hạt mưa lạc bước gieo sầu
Như đàn chim khách mắt sâu ngóng đò
Tình thu vuốt sợi tơ vò
Treo bên xác lá hẹn hò thu sang !

Vivi
Norway 24.10.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s