Chí trai hề

zzlinh98

Chí trai hề

Hề sinh ra giữa thời Nước bạc
Chân hằng in rướm máu chông gai
Sông núi lở vùng vẫy chí trai
Đời ngang dọc sá gì dâu bể

Bão thói đời cuồng si ngạo nghễ
Sóng bi ai dồn dập xót xa
Lệ ân oán lạnh bãi tha ma
Vuốt mặt nhìn rũ đời thanh thản

Nợ Giang Sơn lụy sầu lảng vảng
Sử ngàn năm máu lệ chứa chan
Tổ Quốc vong trắng giải khăn tang
Bình minh chết mắt ta hoài vọng

Thân lưu lạc xứ người tuyết đọng
Lối đi về u ám tương lai
Tuổi xuân xanh rách nát hình hài
Hoa tim nở bao dung hội ngộ !

Vivi
Norway 29.8.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s