Nụ hôn thầm

hoasaum

Nụ hôn thầm

Gạt lệ tiễn đưa buồn chi lạ
Em ngồi trầm lặng tủi lê thê
Nhỏ từng hạt lệ tình từ tạ
Thương xót người đi bước não nề

Mang thân chùm gửi đời lưu lạc
Giữa đất phù sa nhặt bóng sầu
Liệm hồn lìa xứ cài sương bạc
Vỗ khúc hoài hương tang trắng đầu

Xa nhau cách biệt tình nhung nhớ
Đôi mắt ngây thơ buổi hẹn thề
Của người em nhỏ tương tư quá
Nặng triễu bờ mi ướp mộng chờ

Thương nhớ hao gầy mòn tuổi mộng
Bên dòng lưu luyến ngóng đơn côi
Lênh đênh kỷ niệm duyên mây lộng
Nửa nụ hôn thầm môi đắng môi !

Vivi
Norway 19.8.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s