Tương tư rũ mộng

z.1

Tương tư rũ mộng

Lìa tổ tương tư gối mộng
Rũ kiếp ly tan, lạc động phù du

Đêm buồn hạt nhớ rụng đầy
Thương thân chim Hạc lìa bầy xót xa
Từ ngày rời tổ quê cha
Rưng rưng lệ nhớ ướt nhòa bờ mi

Hẹn mà chi, thề mà chi
Chữ tình ray rức, bước đi ấn sầu
Trăng quê in bóng bể dâu
Nửa mờ nửa tỏ, bạc đầu kinh kha

Hắt hiu mưa lệ quê nhà
Thân em thấm lạnh, trầm kha nửa đời
Thuyền duyên bóng ngã chơi vơi
Cánh buồm ngược sóng, nghẹn lời thủy chung

Mặc cho mưa gió bão bùng
Hoa tình vẫn nở giữa vùng thương đau
Nhặt hoa ướp lệ ngàn sau
Tương tư rũ mộng gặp nhau đêm trường !

Vivi
Norway 04.11.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s