Chế độ vô Sĩ

zmeme

Chế độ vô Sĩ

Dân Tộc tồn vong bỡi Sĩ
Xu thời ắt bị diệt vong

Mường Mán lót đường Bauxite
Hiểm nguy không ít Sơn Hà
Tàu Ô tràn ngập quê cha
Rừng Thiêng tàn phá, máu nhoà bể đông

Nòi giống Tiên Rồng mạt lộ
Nội xâm đô hộ triền miên
Dân đen đeo mãi gông xiềng
Cùm trong chế độ độc điên nô tài

Việt Tộc hình hài tơi tả
Núi Sông nghiệt ngã chơi vơi
Ngẫm buồn trí thức xu thời
Uốn cong lưỡi gỗ tụng lời vô lương

Chế độ Mán Mường độc trị
Độc tôn – Ích kỷ – Độc tài
Mấy mươi năm giữ tay sai
Thi hành diệt chủng, mặt dài Sĩ gian !

Vivi
Norway 15.6/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s