Con suối mạt nguồn

Tiengxuan

Con suối mạt nguồn

Con suối đứt nguồn dang dở
Trút từng hơi thở nước khô
Duyên xưa liệm đáy hoang mồ
Cánh hoa yêu vỡ nhấp nhô biển sầu

Soi lệ trắng đầu núi biếc
Tình mòn nuối tiếc xanh xao
Sông Tương con sóng thét gào
Nửa trong nửa đục, rượu đào tím đen

Suối cạn cỏ chen đá nổi
Mạch khô mệnh đổi sông gầy
Ngàn năm khánh tận từ đây
Hồn chim Quốc vọng gọi bầy đêm sương

Mạch nước rốc đường Tình Sử
Mực phai dòng chữ quanh co
Mạt nguồn nát dạ tơ vò
Bên bờ vô định ngóng đò cố hương !

Vivi
Norway 25. april 2008

One thought on “Con suối mạt nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s