Niệm hoài hồn Nước

ttaovang2

Niệm hoài hồn Nước

Hồn Nước lưu đày Quốc Ngoại
Cờ Vàng lộng tại Tây Phương
Tai nghe hơi thở đoạn trường
Nửa đời lưu lạc cố hương nhủ thầm

Sao hạn tình câm loạn đức
Cỏ sâu mặc sức tung hoành
Mù tâm bá đạo cầu danh
Lê dân ngao ngán, đầu xanh dập trù

Há dễ thiên thu mạt vận
Gươm vàng chuốc hận Giang San
Đập tan “giặc đỏ” hung gian
Xoá nền thống trị dã man độc tài

Lạc Việt niệm hoài thạnh trị
Nhân tình hoan hỉ từ tâm
Chí nung chống giặc ngoại xâm
Việt Nam sen nở vạn đầm Rồng Tiên

Vivi
Norway 22.11.2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s