Vuốt mặt 01

beve

Vuốt mặt 01

Hãy vuốt mặt nhìn về cố hương
Tiếng Quốc than miệt mài không nghỉ
Buồn lương dân chôn đời độc trị
Sống nghẹn ngào sau lũy tre khô

Con nước hàn sóng lệ nhấp nhô
Ai có về cho xin tấm ảnh
Những làng quê con người bất hạnh
Tấm thân gầy buốt lạnh chiều xuân

Xin đừng hát khúc nhạc phù ân
Nơi mả Hồ, Ba Đình, Hà Nội
Những nơi đó chứa đầy ác tội
Trang sử hồng chép vội vành tang

Biển rừng đau cả Nước rũ tàn
Soi bóng lệ nghoảnh sầu trọn kiếp
Đà quá rõ chân đêm nối tiếp
Hủy Giang Sơn khủng khiếp bao đời

Hãy vuốt mặt tạc dạ vàng phơi
Gọi cố hương hỡi ôi Dân Tộc
Gào một ngày sao tàn phai độc
Cho lê dân hưởng lộc thiên thu !

Vivi
Norway 04.5.2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s