Vuốt mặt 04

besauz90

Vuốt mặt 04

Chế độ tạo ra lắm mị lừa
Xẻ lòng chia rẽ xôn xao gió
Hãy vuốt mặt đừng tin theo nó
Quên tội đồ phế bỏ Non Sông

Nhớ Nước đau lòng vời vợi trông
Xót xa mây trắng giăng đầu núi
Nhặt hờn kết tủi hồn vong Quốc
Vuốt mặt sầu Nước mất Nhà tan

Thương Nòi mòn mỏi chiếc khăn tang
Thương Nòi khao khát tim tan vỡ
Tộc Việt ơi ! Lẽ nào bỏ dở
Vuốt mặt nhìn từ thuở ông cha

Nhớ nhà thầm đếm chuỗi ngày qua
Đêm đêm soi bóng về chốn cũ
Vuốt mặt thấy một trời ủ rũ
Đống tro tàn bụi phủ Giang Sơn

Ai gây nên cảnh ngộ oan hờn
Một chế độ vuốt mặt ngụy tạo
Ngụy non sông, ngụy đời, ngụy đạo
Hủy giống nòi, giả mạo Sử Xanh !

Vivi
Norway 20.5.2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s