Vuốt mặt 05

111z

Vuốt mặt 05

Vầng mây trắng kết giải khăn tang
Cài quê Mẹ trời buồn lạnh quá
Bước tha hương tủi đời chi lạ
Vuốt mặt sầu lòng dạ xót xa

Mây tang kia phủ chắn quê nhà
Nhìn vong Quốc đêm đêm khắc khoải
Có lẽ nào mây kia chắn mãi
Lửa độc tài kinh hãi lê dân

Hãy vuốt mặt nung chí tiền nhân
Soi chính sử đạp phường gian ác
Sĩ phu ơi ! Giang Sơn đổ nát
Giống Tiên Rồng tan tác ly tan

Dân Tộc Việt nặng kiếp lầm than
Tà lập quyền ắt non sông mạt
Hãy vuốt mặt mài bia đá tạc
Hỡi đàn chim lưu lạc tha phương

Xoá mây tang dập tắt đoạn trường
Cho rạng danh ngày nào vượt biển
Đừng vuốt mặt ôm loài quân khuyển
Nối giáo gian tiếp viện nội gian !

Vivi
Norway 28.5/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s