Vắt lệ hoài hương

Lehoaihuong

Vắt lệ hoài hương

Tiếc thương biển bạc rừng vàng
Để cho bè đảng nô gian lộng hành

Soi mộng hoài hương mấy độ
Từ khi lạc tổ tan gia
Ngẫm đời trút giọt lệ nhòa
Tưới vườn nhân ái cho hoa nở hồng

Tình mạt buồn trông cố xứ
Quặn đau khúc sử Rồng Tiên
Độc tài xáo thịt triền miên
Mị dân ngụy trị, đảo điên Sơn Hà

Quốc nạn sầu pha tóc bạc
Tha hương vắt hạt lệ khô
Đất cha vong kiếp hoang mồ
Biển rừng dâng bán, hoạ nô tang cài

Tiếng quốc lạc loài xứ lạ
Não nùng như gã lìa quê
Nhớ quê vuốt mặt não nề
Xót xa thế sự ê hề “Độc gian” !

Vivi
Norway 01.11/2010

One thought on “Vắt lệ hoài hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s