Sinh nhật nghèo

z-kdkdkd-99

Sinh nhật nghèo

Sinh nhật này ta nghèo quá tệ
Bóp lòng tiếp bạn buồn hơi xệ
Xin mời thịt chả bia bày bàn
Hãy nhấp nem bì tửu đặt bệ
Xỉn ngủ lầu son chán thấy mồ
Say rông cuối phố vui rơi lệ
Tiệc tùng bà xã tính chi mua
Hãy uống lăn quay say mặt kệ !

Vivi
Norway 10.11/2009

One thought on “Sinh nhật nghèo

 1. Chúc mừng sinh nhật ViVi
  Ngày vui có bạn còn gì vui hơn
  Già thêm một tuổi thêm hờn
  Căm vì đất nước trong cơn suy tàn
  Giặc thì dong ruỗi dọc ngang
  Còn ta thúc thủ tâm can nghẹn ngào!

  Nguyễn Việt Nam
  WWRI, Saturday, November 21, 2015 1155 EST

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s